Pingvin Godis

Pingvin

Pingvin Godis anlitade goodpr för marknadsföring på Facebook och eventsponsringar. Målet med samarbetet var att skapa en läskande Facebook-sida som uppmanade slutkonsument till att känna suget samt att skapa en story bakom varumärket. Sponsringarna inkluderade bl.a. Tjejplanet och Tillsammans mot Cancer 2014. På Facebook låg fokusen på integrerade kampanjer med tävlingar, annonser och skapandet av virala inlägg och bilder. Goodpr designade, skrev, utförde och underhåll samtliga kampanjer på Facebook samt var ansvariga för kundkontakter. Starttävlingen genererade 1000 likes och under året ackumulerades 3500 likes till Facebook-sidan.

Pingvin Godis samarbetade med goodpr december 2013 – december 2014.

Green Earth-32x32 fb