Anthon Berg

Anthon Berg

Anthon Berg anlitade goodpr för att nå en yngre målgrupp och låta traditionen av de legendariska marsipanbröden leva vidare i Sverige. Goodpr ansvarade för att ta fram kreativa strategier för att nå den yngre målgruppen, varibland social influencers och magasin med yngre läsare stod i centrum. Pressutskick, spontana presentförsändelser, tävlingssamarbeten och daglig kontakt med media, var några av Goodprs ansvarsområden. Anthon Berg fanns med som sponsor på CHIC-galan 2013 i form av en fantastisk rosa monter. Anthon Bergs monter var en av de mest populära på galan och medvetenheten ökade bland de yngre läsarna som tidigare inte vetat om varumärkets stora sortiment.

Anthon Berg samarbetade med goodpr våren 2013 – våren 2014.

Green Earth-32x32 fb